ABV Haukes app

Eén van de activiteiten van ABV Haukes is het controleren van bedrijven waar wordt gewerkt met vloeibare, mogelijk “schadelijke” stoffen. Stoffen die we liever niet vanaf de werkvloer in onze aardbodem zien verdwijnen. Het onderzoek begint met het opstellen van een rapport over de huidige stand van zaken en tot op heden betekent dit dat de inspecteur arriveert met een pak papieren om daarop de benodigde cijfers in te kunnen vullen.

Haukes gaf aan een groot voorstander te zijn van het waar mogelijk elektronisch afhandelen van de controle. Dreamix heeft voor hen een iPad App gebouwd die het meezeulen van het genoemde pak papieren geheel overbodig maakt. Via een grafisch herkenbare methode is alles gedigitaliseerd en de app is ook in staat om niet van toepassing zijnde keuzes vooraf logisch te elimineren. Die keuzes worden op basis van eerder ingevulde waarden uit het overzicht gefilterd, waardoor de zware stof veel overzichtelijker wordt en waardoor ook nog de kans op fouten zo goed als verdwijnt.
De app biedt verder nog:

– de optie om formulieren als CSV direct inzetbaar via Excel te verzenden.
– de optie om foto’s toe te voegen per onderdeel.
– een overzichtelijk dashboard met alle controles.
– een design dat een brug slaat tussen bestaande versie en nieuwe app.
– een waarschuwingssysteem dat voorkomt dat rapporten per ongeluk worden verwijderd
– een offline opslagfunctie voor het geval dat er geen connectie is op locatie.

App versie 2.0

Dat van de Haukes iPad-app een versie 2.0 ontwikkeld zou gaan worden was al snel na oplevering duidelijk, maar al na een paar weken…. Het personeel dat met de app ging werken was aanvankelijk nogal sceptisch over de transitie van papier naar iPad, maar al gauw zo positief verrast over de voordelen ervan, dat we al heel snel met de volgende versie moesten beginnen.

Inmiddels heeft de app de volgende nieuwe functionaliteiten ontvangen:

– Ordenen van lijsten en direct kopiëren van onderdelen.
– Autoaanvulling zodra men begint met het typen van termen die in de rapporten voorkomen.
– Auto-invul optielijst voor afkortingen.

En de grootste aanpassing is:
Automatische Dropbox back-up en deelfunctionaliteit.
Iedere keer dat de gebruiker een nieuwe dataset (makkelijk 100 tot 200 keer per klus) heeft ingevuld, wordt een update online gezet in de cloudomgeving van Dropbox. Dat vergt maar een paar KB en is dus binnen een seconde gebeurd. Naast datasets worden op locatie ook foto’s gemaakt en direct opgeslagen zodat de iPad, met zijn geringe geheugen, dat niet hoeft te verwerken. Wanneer dan het hele rapport klaar is, wordt het met één tik binnen enkele seconden veilig online weggezet en is dan ook direct beschikbaar voor de mensen op kantoor.

Deze app wordt intern ingezet en zal dus niet in de stores terug te vinden zijn.