Buurt Reporter

Buurt-Report is de naam van een ingenieus, modulair softwarepakket dat speciaal is ontwikkeld voor bedrijven ‘en route’, zoals afvalverzamelaars, gladheidsbestrijders en (straat)reinigers. DMI maakt al inmiddels jaren gebruik van Windows Phone en wil haar dienstverlening uitbreiden met een iPhone applicatie. Burgers kunnen zelf hun klacht aan de gemeente melden en wordt die melding via het systeem van DMI naar de desbetreffende gemeente verstuurd.